บุคคลากร

นายศุภชัย รัววิชา

นายศุภชัย รัววิชา

ผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT
นายกฤษฎา รางวันนา

นายกฤษฎา รางวันนา

พนักงานราชการ
นายน้ำมนต์ ใจแสง

นายน้ำมนต์ ใจแสง

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์