ผู้เขียน: น้ำมนต์ ใจแสง

DLICT สตรีมเฟสบุ๊คไลฟ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.