สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้   ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการประยุกต์ใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีการจัดประกวดผลงานตามแนวทางการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยแบ่งผลงานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center และประเภทครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center มีรายละเอียด เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน และแบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *